Cold Beverages

Poland Spring Water
Arizona
Assorted Flavors
$2.50
Gatorade (20 oz.)
Assorted Flavors
$1.75
Gatorade (32 oz.)
Assorted Flavors
$3.00
Gatorade (Sport Bottle)
Assorted Flavors
$2.25
Snapple (16oz.)
Assorted Flavors
$2.25
Snapple (20oz.)
$2.50
Snapple (32oz.)
Assorted Flavors
$3.25
Soda (20 oz.)
Assorted Flavors
$2.30
Soda (2 Ltr.)
Assorted Flavors
$2.99
Tropicana Juices
Assorted Flavors
$2.75
Tropicana Orange Juice
Assorted Sizes/Flavors
$2.75
Vitamin Water
Assorted Flavors
$2.50
Lemonade

16 oz - $2.75
32 oz - $3.50
44 oz - $4.50

Iced Tea
16 oz - $2.75 32 oz - $3.50 44 oz - $4.50